Jste zde

Napsal: Šárik89

4 důvody, proč pitím alkoholu přicházíte o svaly

Alkohol si sem tam dá snad každý z nás. Vždy se najde nějaká ta příležitost dát si s blízkými či přáteli sklenku něčeho "dobrého". Pokud se jedná jen o ojedinělé akce, určitě si z toho hlavu nedělejte. Pokud však těch akcí máte vícero, a k tomu se snažíte o nabírání svalů, přečtěte si následující řádky. Alkohol Vám totiž v přírustcích svalové hmoty nepomůže, ba naopak!

Reklama

1) Alkohol brzdí svalovou proteosyntézu

Za anabolickou odezvu ve svalové tkáni vděčíme rozdílu mezi svalovou proteosyntézou a rozkladem svalů, kde nadvláda proteosyntézy způsobí svalový růst. Nadměrným příjmem alkoholu se tento proces dá značně poškodit.1-3
Jedna studie, kterou provedli Hong-Brown a kol., dokonce ukázala, že alkohol snížil schopnost IGF-1 a inzulinu stimulovat proteosyntézu až o 30, respektive 60%.
Studie dále ukázala, že alkohol neměl vliv na míru rozkladu svalů.4 Tímto se tedy prokázalo, že alkohol proteosyntézu značně ovlivňuje.

Kromě neblahého vlivu na IGF-1 a inzulin alkohol také prokazatelně potlačuje proteosyntézu poháněnou mTOR.5
Tento efekt má základ ve schopnosti alkoholu bránit tvorbě fosfatidové kyseliny (PA) ve svalových buňkách. PA je signalizační molekulou, která přímo aktivuje odezvu mTOR na trénink.6
Zpomalování proteosyntézy poháněné mTOR tedy vede ke snižování svalového růstu.

2) Alkohol brání zejména růstu rychlých svalových vláken

V těle jsou v podstatě dva typy svalových vláken. Známe je jako vlákna rychlá a pomalá. Nazvána jsou podle relativní rychlosti, jako kontrahují. Rychlá vlákna reagují asi 4x rychleji něž pomalá, čímž mají větší potenciál pro tvorbu síly. Rychlé vlákno je také o dost větší než pomalé.

Jelikož jsou rychlá vlákna větší a silnější, lépe reagují na trénink a lépe rostou na velikosti i síle. Také je však více ovlivňuje požívání alkoholu. Tento výsledek dokládá studie, kterou provedli Vary a kol.8
U myší, kterým byl podáván alkohol, došlo k negativnímu ovlivnění rychlých svalových vláken. Tyto výsledky silně naznačují, že pití alkoholu má neblahý vliv na velikost a sílu svalů, tedy vzato z hlediska jeho negativního vlivu na rychlá svalová vlákna.

3) Alkohol svalům dále škodí zvyšováním hladiny myostatinu

Kromě snižování úrovně proteosyntézy studie také naznačují, že vystavení alkoholu ve svalových buňkách zvyšuje koncentraci molekuly, která má silný potenciál pro poškozování svalů, myostatinu. Toto nejspíše dále snižuje svalový růst.9

Myostatin je členem rodiny beta transformačních růstových faktorů, kde, navzdory svému názvu, snižuje svalový růst pomocí blokování tvorby nové svalové tkáně 10 a snižování proteosyntézy poháněné mTOR.11

Vliv alkoholu na hladinu myostatinu prokázali ve své studii Lang a kol.9, kteří podávali myším alkohol po dobu 16 týdnů, a těm hladina myostatinu ve svalové tkáni vzrostla. Vyšší hladina myostatinu u těchto myší dále vedla ke značným ztrátám na svalových bílkovinách.

4) Nadměrný příjem alkoholu navozuje katabolické hormonální prostředí, které napomáhá ztrátě svalů

Konzumace alkoholu může ovlivnit množství anabolického hormonu testosteronu, což značně ovlivní růst svalů.

Tento efekt zjevně závisí na dávkách. Relativně nízké dávky alkoholu hladinu testosteronu zvyšují, kdežto vyšší dávky způsobují její znatelný pokles.

Ve studii, která potvrdila pozitivní vliv malého množství alkoholu, subjekty pily zhruba dva alkoholické nápoje, a jejich hladina oběhového testosteronu vzrostla o 17%.12 Autoři to připisují nárůstu NADH, který je tvořen zpracováním požitého alkoholu.
NADH (Nikotinamidadenindinukleotid) je koenzym, který se v těle vyskytuje přirozeně a hraje roli v chemickém procesu tvořícím energii. Zvýšení hladiny NADH umocní aktivitu enzymu 17-hydroxysteroid dehydrogenázy (17 beta-HSD), která katalyzuje tvorbu testosteronu. 13

Kromě toho, že vyšší množství alkoholu snižuje hladinu testosteronu, způsobuje také vzestup koncentrace kortizolu, hormonu, který škodí svalům. Valimaki a kol. v jedné studii ukázali, že 7 alkoholických nápojů zvýšilo 4 hodiny po požití hladinu kortizolu o 152%.16

Celkově tedy snížení hladiny testosteronu a zvýšení hladiny kortizolu způsobené nadměrným pitím alkoholu znatelně umocňuje rozpad svalů, čímž uzavírá výčet negativních účinků alkoholu na svaly a sílu.

O autorovi:
Michael Rudolph se pro většinu lidí zapsal do světa tréninku jako sportovec (na vysoké hrál americký fotbal), osobní trenér nebo vědec (Má diplom z tréninku a doktorát z biochemie a molekulární biologie). Po obdržení doktorátu Michael více než osm let zkoumal molekulární biologii tréninku na univerzitách v Columbii a Harvardu. Jeho výzkum zásadně přispěl porozumění významnému buněčnému energetickému senzoru AMPK – což mu přineslo mnohé publikace ve věhlasných časopisech. Michael momentálně pracuje jako vědec v  New York Structural Biology Center a spolupracuje na projektu Ministerstva Obrany, při kterém se jedná o národní bezpečnost

Zdroj: www.http://musculardevelopment.com
Autor:Michael J. Rudolph, Ph.D.

Přeložil: Jaromír Uhlíř (Cha Cha)
Originální název článku: 4 Reasons Why If You Booze, You Lose Muscle

Tagy

Kategorie

Vaše hodnocení

Průměr: 5 (1 vote)