Jste zde

Napsal: Robert Humpál

Steroidy a vaše srdce

Mnoho z vás tvrdí, sypu několik let, vše je v pořádku a užívání steroidů mi pouze pomohlo. Je třeba se na problematiku dívat trochu hlouběji a trochu se o věci zajímat. Nikomu nechci užívání rozmlouvat, každý se beztak zařídí podle sebe, ale je třeba mluvit o možných rizicích a dopadu na vaše zdraví. Všude se mluví pouze o tom, jak je vše skvělé, ale riziky se zabývá málokdo. Navíc některé z negativních dopadů na vaše zdraví nevidíte ani necítíte. Dnes se mrkneme na srdce.

Reklama

Většina laiků si neuvědomuje, že anabolické steroidy jsou v podstatě syntetické verze testosteronu. Je pravda, že se liší tím, jak jsou androgenní (schopnost ovlivňovat fyzické pohlavní charakteristiky) a jak jsou anabolické (jak stimulují růst), ale jedná se o testosteron, který nosí různé chemické klobouky a různé páry kalhot (obrazně řečeno).

Je zřejmé, že existuje značná část sportovců, samozřejmě také kulturistů, kteří používají větší množství těchto analogů testosteronu po dlouhou dobu a lékaři je konečně začali brát na vědomí. Tedy přesněji, né u nás v ČR, ale ve světě.

Zprávy nejsou dobré. Podle studie provedené americkými kardiologovými lékaři se zdá, že velké množství steroidů, užívané po delší časové období, způsobuje podstatné změny vašeho srdce.

Anabolické steroidy způsobují růst svalů. Srdce, i když je jiný druh svalstva než kosterní sval, je stále sval. Proto může být také podníceno k růstu, když začnete užívat anabolické steroidy.
Zatímco růst srdce není instinktivně znějící jako špatná věc, může způsobit zesílení stěn srdce až do okamžiku, kdy ztratí ohebnost a potíže s čerpáním krve. Představte si, jak těžké by bylo vytlačení kečupu z tvrdé plastové lahve a získáte obrázek.

Za druhé, dlouhodobé užívání anabolických steroidů se podílí na zvýšené koronární ateroskleróze.

CO STUDIE NAŠLA
Lékaři sledovali asi 86 mužů, kteří užívali steroidy a to v průměru kolem sedmi let. Všichni se věnovali kulturistice. Dále sledovali 54 kulturistů, kteří steroidy neužívali. Kardiovaskulární systémy obou skupin byly analyzovány a porovnány.

Dokumenty pak měřily schopnost jejich srdce čerpat krev, spolu s mírou plaku, která se jim usazovala do krevních cév. Byly zde čtyři hlavní nálezy:

1) Uživatelé AAS (anabolicko-androgenní steroidy) prokázali značné poškození systolické funkce levé komory.
2) Uživatelé AAS rovněž vykazovali narušení diastolického fungování levé komory.
3) Uživatelé AAS vykazovali signifikantně (významně) vyšší hypertrofii levé komory než druhá skupina.
4) AAS užívání bylo spojeno se zvýšenou koronární aterosklerózou a stupeň aterosklerózy koreloval s délkou užívání. Ve skutečnosti, stupeň jejich plaku nalezený v jejich srdcích byl docela děsivý.

Skupina kulturistů, co steroidy neužívala, vykazovala obecně normální hodnoty u všech testů. Čím déle cvičící užívali steroidy, tím horší výsledky byly. Zatímco krevní cévy uživatelů nemusely vykazovat tolik změn během prvních šesti nebo sedmi let, studie jasně ukazuje, co se může dít poté.
Jednu alespoň trochu "dobrou" zprávu studie našla. Je totiž pravděpodobné, že kulturisté, kteří byli během studie mimo cyklus, ukázali lepší systolickou ejekci v levé komoře, což naznačuje, že některé z poškození mohou být reverzibilní (dočasné).

ZÁVĚREM AUTORŮ STUDIE JE

"Souhrnem naše nálezy naznačují, že dlouhodobé užívání AAS je spojeno s nežádoucími kardiovaskulárními fenotypy charakterizovanými patologií myokardu a patologií koronární arterie, což může představovat klinicky podstatný a převážně nerozpoznaný problém veřejného zdraví."

DRUHÁ STRANA MINCE TESTOSTERONU
Pokud užíváte velké množství syntetického testosteronu, máte nízkou hladinu přirozeného testosteronu. Obrovská metaanalýza v JAMA zkoumala výsledky více než 100 testosteronových studií a stanovila, že také nízké hladiny testosteronu mohou vážně ovlivnit zdraví srdce a často se projevují následujícími způsoby:

- Vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění
- Zúžení karotid
- Zvýšená incidence anginy pectoris
- Abnormální EKG
- Častější městnavé srdeční selhání (srdce selže jako pumpa)

CO TO PRO NÁS ZNAMENÁ
Pokud můžeme z těchto studií něco vyvodit, je to chytrá cesta. Pokud se rozhodnete použít AAS, udělejte pouze krátký, předem definovaný cyklus a pak vše vysaďte.
A pokud máte nějaké příznaky nízké hladiny testosteronu, ať už díky předchozímu užívání steroidů nebo díky vyššímu věku, kdy nám testosteron přirozeně klesá, navštivte soukromou laboratoř a požádejte o krevní test, který vám dá jistotu jakou hladinou tst máte. Pokud vaše hladina bude stabilně nízká, můžete zauvažovat o substituční terapii testosteronem (viz video). Tady ovšem nezapomeňte, že cokoli přes 200 mg týdně je ve skutečnosti malý steroidní cyklus, navržený spíše pro vaše svaly, než pro vaše zdraví.

Zdroj: Tnation a Supertrenér

Fotogalerie

Kategorie příspěvku

Vaše hodnocení

Průměr: 3 (2 votes)